Znajdź nas!

Kontakt

Adres

Krasne 288
36-007 Krasne

Telefon

601 495 102

  • Wyślij

Przetargi

Przetargi

 
Informacja o wyborze oferty

 
Odpowiedzi na pytania z dnia 29.07.2016 r

 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Nowy termin złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia realizowanym zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawi udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zobacz pełne ogłoszenie

 

Zamawiający Ps Sound & Case Paweł Śmietana z siedzibą w 36-007 Krasne 288 zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku produkcyjnego o powierzchni 250 m² na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych nad systemem identyfikacji skrzyń transportowych”.

 

Zobacz pełne ogłoszenie

Projekt budowlany || Wzór oferty || Wzór umowy